Trò chơi trẻ em

Khu máng trượt cho trẻ em, phao liên hoàn, đu quay, bập bênh ...