Cắm Trại

1. Giá dịch vụ và lưu trú qua đêm :
  Phục vụ lưu trú : (yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Cơ quan, Đoàn thể)
- 80.000đ / người / 2 ngày 1 đêm đối với đoàn 50 khách trở lên.
- Đối với đoàn dưới 50 khách vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết


 Bao gồm :
* Tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh và cứu hộ / Mua phí bảo hiểm cho khách  
* Bố trí đủ số chòi, mùng mền, nhà sàn để sinh hoạt và nghỉ ngơi / Củi dầu đốt lửa trại 
* Bố trí nhân viên trực để liên hệ khi có nhu cầu / Sàn biểu diễn và sinh hoạt văn nghệ  2. Giá thuê các vật dụng : 
* Lều bánh ú : 100.000đ / 2 người / 1 ngày 
* Quản trò 1.500.000đ / người / 1 ngày
* Loa tay 30.000đ / 1 cái / 1 ngày
* Dàn Âm Thanh : 
* Nhỏ : 300.000đ / 3 giờ  (sau đó thêm 1g thêm 100.000đ)
* Lớn : 500.000đ / 3 giờ  (sau đó thêm 1g thêm 150.000đ)

3. Thực đơn cho khách đoàn : vui lòng tham khảo phần Ẩm Thực (khách đoàn)

Hiện KDL Bò Cạp Vàng chúng tôi đang phục vụ chương trình cắm trại qua đêm cho câu lạc bộ, cơ quan, đoàn thể, các nhóm sinh viên...